Ayurveda

-Läran om livet

Auyrveda eller kunskapen om livet, är en mångtusenårig tradition som lär oss mer om hur vi kan må bättre, förebygga ohälsa och sjukdom, genom att anpassa vårt leverne utifrån våra egna individuella behov. Enligt auyrveda vill kroppen hela tiden sträva mot balans och när vi är i obalans mår vi inte helt hundra. Så om vi kan justera och balansera innan det går för långt kan vi undvika framtida ohälsa, men också komma tillrätta med de symtom vi redan har. I auyrveda menar man att vi och allt omkring oss består av de fem elementen, jord, eld, luft, vatten och rymd. Elementen ingår i det som kallas doshor. Det finns tre doshor; Vata, Pitta och Kapha. Dessa påverkar sin omgivning med olika kvalitéer, såsom t ex hetta, snabbhet, tyngd, lätthet mm. Och alltså får vi olika kvalitéer både fysisk och mentalt beroende på vilken dosha som är dominant hos just dig.