Yogaformer


Sensing yoga

Sensing yoga är en mjuk yogaform som utgår från kroppens naturliga rörelsemönster på din kropps villkor. Yogan är kravlös med enkla rörelser och utan fokus på linjering eller rätt och fel, allt utgår från den egna kroppens möjligheter. Rörelserna är spiralande, skakande och expanderande.

Utgångspunkten är att din kropp är fantastisk, tar hand om dig dygnets alla timmar, år ut och år in. Genom Sensing Yoga ger du kroppen bättre förutsättningar att ta hand om DIG!

Klasserna avslutas alltid med en djupavslappnande kroppsmeditation.


Yin/restorative

Önskar du en stund att verkligen ladda dina battarier och få en återhämtande stund? Då är denna klassen för dig. Här får du både delar av yinyoga som är beskrivet nedan, och restorative som är en yogaform för total avslappning och återhämtning på djupet. I restorative får du tillfälle att vila i olika positioner i upp till 15 minuter med enbart olika ljud som klangskål, vindspel, snäckskal eller rainmaker som sällskap. Ljuden bidrar med en ytterligare dimension av avslappning i form av att vibrationerna från ljuden påverkar hela din kropp och ditt sinne på ett djupare plan. 


Globalyoga

Detta är en klass för dig som vill ha rörelse för hela kroppen, bli varm och få chans att utmana både styrka, rörlighet, fokus och balans i olika yogapositioner och flöden. Klassen hålls med musik som tongivare och inspiration, och lekfullhet och nyfiket utforskande tillsammans med personliga intentioner (syften) är vägledande. Du får också chans att vila sinnet och släppa vardagens brus, vilket verkar stresslindrande och renande för sinnet. Du anpassar efter din kropps förmåga och dagsform.

"Moving meditation" "Träna smartare, inte hårdare"


Yinyoga

En stillsam och meditativ yogaform där fokus ligger på återhämtning både kroppsligt och mentalt. Varje position hålls mellan 3-7 minuter och vi använder oss av bolster (kuddar) och filtar för att stötta upp kroppen och underlätta total avspänning. Yinyoga arbetar in i dina djupaste lager av bindväv, skelett och ligament och ger dessa ny näring och återhämtning. Yinyoga kan ge dig bland annat lugn, minskad stress, ökad rörlighet, bättre hållning, smärtlindring och bättre sömn. Passar alla nivåer.


Somatic flow

Somatic Flow är en yogaform där du utgår från din egna kropp. Vi använder både stillastående positioner samt bygger ihop dom till flöden. Yogaläraren kommer med förslag där du sedan uppmuntras att känna hur det känns i din egna kropp och därefter kanske flyttar och anpassar så det känns rätt för just dig. Det är poängen med denna typ av yoga: att lära dig höra din egen inre vägledning. Klassen är för dig som vill röra på dig, och vara fysisk. Det kan innebära att du vill utmana din styrka och rörlighet, det kan också innebära att du vill röra på dig för att få en bättre kroppskännedom.