Villkor


Schemat för yogan kan komma att ändras under terminen, vi förbehåller oss rätten att göra justeringar utifrån efterfrågan och behov. 

Medlemskort

Medlemskorten innebär att man fritt kan delta i samtliga klasser på schemat (ej workshops eller kurser) under den avsedda perioden. Bokning krävs och tillgång sker i mån av plats. Inga återbetalningar görs på medlemskort, men vid längre sjukdom som intygas av läkare att du inte kan delta i någon yogaform kan en förskjutning av perioden göras, detta görs ej i efterhand. Ingen typ av ersättning utgår för inställda klasser eller färre klasser på schemat under lov och röda dagar. Ingen ersättning utgår för om du som kund blir sjuk en kortare period. Månadskorten är personliga men kan vid behov överlåtas till annan mot en avgift om 200 kr. 

Bokning

Bokade klasser kan avbokas senast 2 timmar innan start om inget annat anges. Ej avbokad klass faktureras 220 kr.

Gällande kurser och event betalas avgiften in i samband med bokning om inget annat anges. Avbokning av kurs/event kan ske senast 7 dagar före start för återbetalning av hela avgiften, i vissa fall tillkommer en bokningsavgift vilket i så fall anges i samband med bokning. Vid sjukdom kan platsen överlåtas till annan.