Ayurvedisk hälsorådgivning

Vill du göra långsiktiga och hållbara förändringar i ditt liv för en mer balanserad hälsa rekommenderar vi en ayurvedisk hälsorådgivning som start på din resa.

Syftet med en ayurvedisk hälsorådgivning är att samla in så mycket information som möjligt kring din hälsa, dagliga rutiner, kostvanor med mera. Det gör vi dels genom samtal, ayurvedisk pulsläsning och tungdiagnostik. Ett första besök tar cirka 90 minuter och med dig får du en personlig behandlingsplan och råd som du får arbeta vidare med för att förbättra din hälsa. Råden är oftast enkla men effektiva och kan omfatta förändringar av kost, dagliga rutiner, livsstil, och inkluderar t ex individuellt avpassad yoga/motion, kostråd, andningsträning, kryddor och örter. När vi träffas bokar vi även in en uppföljning om du önskar det. Den kan ske antingen på plats, på telefon eller digitalt. 


Oftast gör små förändringar över lång tid en stor skillnad för vår hälsa och vårt välbefinnande och kanske behöver du inte gå längre än till ditt eget skafferi för att hitta rätt "medicin".

Med detta vill vi inspirera och motivera dig till en bättre, starkare och mer balanserad hälsa.


Pris:

Ayurvedisk hälsorådgivning första besök 90 min  - 800 kr

Återbesök/uppföljning 30 min- 300 kr

Boka tid