Coronaanpassad studio- för din trygghet

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och de åtgärder som vidtagits är :

  • deltagarantalet är begränsat till max 7 personer för att ge mer utrymme mellan deltagare. 
  • Deltagare uppmanas att ta med egen yogamatta och filt i första hand
  • Alla mattor och klossar rengörs efter varje klass. 
  • Använda filtar och ögonkuddar tvättas regelbundet
  • Handtag och andra ytor desinficeras inför varje klass. 
  • Alla som kommer till studion är friska, de med minsta symtom stannar hemma.

Välkommen till Anayoga studio, Industrigatan 6, Färjestaden.


 

 

 Yoga är för alla!

Alla kan yoga! 

Yoga är tillgängligt för alla oavsett om det innebär enbart ett djupare andetag och en större medvetenhet, eller om det innebär att stå på huvudet. Alla kan yoga! Det är bara (nästan) fantasin som sätter gränserna!